เรียนผู้ใช้บริการ TrueMail ทุกท่าน

ขอความร่วมมือให้คุณปรับค่า Email Client ในโปรแกรม Microsoft Outlook และ Outlook Express ฯลฯ ให้ถูกต้องตาม เงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้บริการ TrueMail และเพื่อรองรับระบบ Server ใหม่ของบริการ TrueMail ที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ทีมงานขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สำหรับความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ TrueMail หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรแกรมรับส่งเมลดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ตามด้านล่างนี้

 
เลือกการตั้งค่า  
สำหรับผู้ใช้บริการ @truemail.co.th และ @asianet.co.th

สำหรับผู้ใช้บริการ @โดเมนอื่น

สำหรับผู้ใช้บริการอีเมลจากผู้ให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ